Over deze website (about this website)

 

Deze website heeft geen enkel commercieel doel en is louter opgezet voor educatieve doeleinden voor tuinliefhebbers. Op deze site worden foto's, online animaties en beeldmateriaal getoond voor educatieve doeleinden. Ook wordt er vaak doorgelinkt naar andere websites. Indien u de copyright of intellectueel eigenaar bent van één of meerdere van de voor educatieve doeleinden getoonde foto's, online-animaties of beeldfragmenten en u meent dat door het tonen van uw foto's, online animaties of beeldfragmenten voor educatieve doeleinden uw copyright of intellectuele eigendomsrechten geschonden worden, aarzel dan niet om contact met deze website op te nemen. Het nodige zal dan gedaan worden om uw foto's, online animaties en beeldfragmenten van de site te verwijderen.   

 

(In English: This website has no commercial purposes and is only created for educational purposes for garden lovers. Pictures, online animations and moving images are shown on this website for educational purposes only. In case you are the copyright or intellectual owner of one or several of these pictures, online animations or moving images that are shown on this website for educational purposes only and you believe that by showing your pictures, online animations or moving images for educational purposes your copyright or intellectual rights are infringed, please do not hesitate to contact this website. The necessary will be done to remove your pictures, online animations or moving images from this site.)